Available courses

Distanskurs i skrivande

Distanskurs för dig som vill skriva skönlitterärt. Under en eller två terminer får du rikta all din energi på skrivandet, manus till en roman, novell eller diktsamling. 

Distanskurs i skrivande

Marx, politik och ekonomi

Distanskurs för dig som vill skriva skönlitterärt. Under en eller två terminer får du rikta all din energi på skrivandet, manus till en roman, novell eller diktsamling. 


Första seminariet sker på plats på Bona den 13-14 september. 


These three open source graphics and desktop publishing tools are free to use and redistribute. Learn to use them in this self-guided set of tutorials.

Distanskurs i skrivande.

Distanskurs i skrivande

Distanskurs i skrivande