Tillgängliga kurser

Marx, politik och ekonomi

Distanskurs för dig som vill skriva skönlitterärt. Under en eller två terminer får du rikta all din energi på skrivandet, manus till en roman, novell eller diktsamling. 


Första seminariet sker på plats på Bona den 13-14 september. 


Detta är en onlinekurs som är tänkt att ge stöd och träning av nyheterna i Moodle 2 och hur de kan användas i undervisning.

Här finns lite kort information och länkar om hur man kommer igång med moodle

Distanskurs i skrivande.

Distanskurs i skrivande

Distanskurs i skrivande

These three open source graphics and desktop publishing tools are free to use and redistribute. Learn to use them in this self-guided set of tutorials.